میثم ابراهیمی

میثم ابراهیمی

16

میثم ابراهیمی متولد ۸ شهریور ۱۳۶۴ در تهران، خواننده است

میثم ابراهیمی متولد ۸ شهریور ۱۳۶۴ در تهران، خواننده است. در رشته موسیقی فوق دیپلم و در رشته مدیریت فرهنگی لیسانس دارد می گوید از کودکی می خواندم، یادم است در گروه های سرود عضو بودم، گروه سرود تواشیح و گاهی هم در هیئت ها می خواندم آن موقع کلاس موسیقی به صورت الان نبود زیاد هم به موسیقی بها داده نمیشد

آهنگهای میثم ابراهیمی

میثم ابراهیمیدیگه نیستم

دانلود ریمیکس میثم ابراهیمی دیگه نیستم

میثم ابراهیمیکی مثه منه

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی کی مثه منه

میثم ابراهیمیدیگه نیستم

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی دیگه نیستم

میثم ابراهیمیتوهم

دانلود آهنگ جدید میثم ابراهیمی توهم

میثم ابراهیمیگوله آتیشه دلم

دانلود آهنگ بعد تو یه گوله آتیشه دلم

میثم ابراهیمییه دندم

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی یه دندم

میثم ابراهیمیهوای دلیه

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی هوای دلیه

میثم ابراهیمییه ثانیه

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی یه ثانیه

میثم ابراهیمیمعلومه کجایی

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی به نام معلومه کجایی

میثم ابراهیمیعاشقت شدم

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی عاشقت شدم

میثم ابراهیمیروشن کن

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی به نام روشن کن

میثم ابراهیمیروشن کن

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی روشن کن

میثم ابراهیمیترس

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی به نام ترس

میثم ابراهیمینوازش

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی نوازش

میثم ابراهیمیخستم

دانلود آهنگ محمد علیزاده و میثم ابراهیمی خستم

میثم ابراهیمیمشک بی آب

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی به نام مشک بی آب